บ้าน YeoHaengGa / สถาปนิก Jaeguidang

บ้าน YeoHaengGa / สถาปนิก Jaeguidang

บ้าน YeoHaengGa / สถาปนิก Jaeguidang

บ้าน YeoHaengGa / สถาปนิก Jaeguidang  - ภาพถ่ายภายนอก, Windows, Facadeบ้าน YeoHaengGa / สถาปนิก Jaeguidang  - การถ่ายภาพในร่ม เก้าอี้ หน้าต่างบ้าน YeoHaengGa / สถาปนิก Jaeguidang  - ถ่ายภาพในร่ม, ตู้, ชั้นวางของบ้าน YeoHaengGa / สถาปนิก Jaeguidang  - ภาพถ่ายภายนอก, Windows, Facadeบ้าน YeoHaengGa / สถาปนิก Jaeguidang  - รูปภาพเพิ่มเติม+ 13