10 อันดับแรกของปี 2022: โรงเรียนมัธยม Attleboro มูลค่า 260 ล้านเหรียญสหรัฐเปิดใหม่ | ข่าวท้องถิ่น

10 อันดับแรกของปี 2022: โรงเรียนมัธยม Attleboro มูลค่า 260 ล้านเหรียญสหรัฐเปิดใหม่ |  ข่าวท้องถิ่น

ATTLEBORO – สิ่งที่เหลืออยู่ในโรงเรียนมัธยมเก่าคือความทรงจำและความว่างเปล่าครั้งใหญ่

มันพังยับเยินภายในไม่กี่เดือนหลังจากปิดตัวลง

จอร์จ ดับเบิลยู. โรดส์ สามารถติดต่อได้ที่ 508-236-0432

#อนดบแรกของป #โรงเรยนมธยม #Attleboro #มลคา #ลานเหรยญสหรฐเปดใหม #ขาวทองถน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *