แพลตฟอร์ม Meta: 3 เหตุผลที่ควรซื้อ (NASDAQ:META)

Cavenagh Research profile picture

เดริค ฮัดสัน

วิทยานิพนธ์

ฉันได้แสดงความคิดเห็นเชิงบวกเกี่ยวกับแพลตฟอร์ม Meta (แนสแด็ก:เมตา) อีกด้วย 165 ดอลลาร์, 127 ดอลลาร์และ 97 ดอลลาร์ ต่อหุ้น คำแนะนำชิ้นสุดท้ายเท่านั้นที่เกี่ยวกับเงิน – ขออภัย อย่างไรก็ตามในการลงทุน

META และ SPY YTD

อัลฟ่าต้องการ

การประเมินค่าเมตา

การคำนวณของผู้เขียน

#แพลตฟอรม #Meta #เหตผลทควรซอ #NASDAQMETA

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *