บ้านเลเยอร์ / ขอบคุณ Mawi Design

บ้านเลเยอร์ / ขอบคุณ Mawi Design

บ้านเลเยอร์ / ขอบคุณ Mawi Design

บ้านผ่านเลเยอร์ / การออกแบบ Mawi - การถ่ายภาพกลางแจ้ง, ลานบ้านบ้านผ่านเลเยอร์ / การออกแบบ Mawi - การถ่ายภาพกลางแจ้ง หน้าต่าง เก้าอี้ สวน ลานบ้านบ้านผ่านเลเยอร์ / การออกแบบ Mawi - การถ่ายภาพภายใน, ห้องนั่งเล่น, หน้าต่างบ้านผ่านเลเยอร์ / Mawi Design - การถ่ายภาพภายในInterlayer House / Mawi Design - รูปภาพเพิ่มเติม+ 22