กระรอกต้นไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ ในอเมริกาเหนือมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อธรรมชาติตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม

กระรอกต้นไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ ในอเมริกาเหนือมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อธรรมชาติตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม

กระรอกต้นไม้สายพันธุ์ต่าง ๆ ในอเมริกาเหนือมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งต่อธรรมชาติตั้งแต่ยุคแรกเริ่ม ในฐานะสัตว์ฟันแทะที่ทำงานหนัก พวกมันพัฒนาร้านขายถั่วและเมล็ดพืชจำนวนมากโดยสัญชาตญาณ ซึ่งพวกมันฝังไว้ในแต่ละฤดูใบไม้ร่วงเพื่อเป็นแหล่งอาหารฤดูหนาวที่คงที่และเชื่อถือได้

การศึกษาของมหาวิทยาลัยริชมอนด์ระบุว่า 74% ของแคชที่สร้างโดยกระรอกจะยังไม่ได้รับคืน โดยสังเกตว่าเหตุใดกระรอกจึงมีความสำคัญต่อการปลูกป่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเป็นเรื่องของต้นโอ๊กและต้นไม้ที่ให้ผลผลิตถั่วอื่นๆ

โดยทั่วไปแล้วกระรอกจะฝังถั่วลงไปในดินประมาณหนึ่งนิ้วเท่านั้น นี่คือความลึกและสภาพที่สมบูรณ์แบบสำหรับการงอกและจะทำให้ถั่วเริ่มกลายเป็นต้นไม้เมื่อฤดูใบไม้ผลิมาถึง ประมาณว่ากระรอกตัวเดียวสามารถฝังถั่วได้ 10,000 เม็ดในฤดูใบไม้ร่วงก่อนที่ฤดูหนาวจะมาถึง

กระรอกเป็นหัวขโมยที่ฉาวโฉ่และแข่งขันกันเอง ขโมยถั่วของกันและกันตลอดเวลา ในความเป็นจริง 25% ของการฝังศพของกระรอกแต่ละตัวถูกค้นพบและขโมยโดยกระรอกตัวอื่น กระรอกมีประสาทสัมผัสในการดมกลิ่นที่ไวมากและสามารถตรวจจับร้านขายถั่วที่ฝังไว้ได้อย่างง่ายดาย แต่เนื่องจากมีที่ซ่อนจำนวนมากถูกฝังไว้ที่นี่และที่นั่น หลายคนจึงถูกลืมหรือมองข้าม ด้วยเหตุนี้จึงเป็นปัจจัยในการปลูกป่าที่เชื่อถือได้ กระรอกได้ชื่อว่าเป็นชาวสวนแห่งธรรมชาติ

#กระรอกตนไมสายพนธตาง #ๆ #ในอเมรกาเหนอมบทบาทสำคญอยางยงตอธรรมชาตตงแตยคแรกเรม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *