การผูกขาดในชีวิตจริง: หลีกเลี่ยง 3 Ts

Brad Thomas profile picture

ลิซ่า มารี วิลเลียมส์

ฉันเคยมีพอร์ตการลงทุนแบบดูเพล็กซ์ประมาณโหลที่วางอยู่ทั่วทั้งบล็อก ฉันใช้เวลาประมาณสิบปีในการประหยัดค่าเช่า แต่เมื่อฉันประหยัดได้ ฉันรู้สึกเหมือนได้รับชัยชนะ

ทวิตเตอร์ (@rbradthomas)

ทวิตเตอร์ (@rbradthomas)

Dave Houses นักลงทุนสัมพันธ์

Dave Homes นักลงทุนสัมพันธ์

American Homes 4 Rent นักลงทุนสัมพันธ์

American Houses 4 Lease นักลงทุนสัมพันธ์

American Homes 4 Rent นักลงทุนสัมพันธ์

American Houses 4 Lease นักลงทุนสัมพันธ์

แผนภูมิที่รวดเร็ว

แผนภูมิที่รวดเร็ว

Dave Houses นักลงทุนสัมพันธ์

Dave Homes นักลงทุนสัมพันธ์

แผนภูมิที่รวดเร็ว

แผนภูมิที่รวดเร็ว

เฟร็ด

เฟร็ด

#การผกขาดในชวตจรง #หลกเลยง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *